ColorCrystalStarlike® Crystal är lösningen för transparent och vacker glasmosaik! Denna tvåkomponentsprodukt med syrafast och genomskinligt epoxy passar utmärkt för fogning av transparent och dekorativ glasmosaik med fogar upp till 2 mm bredd.

Medan Starlike® Crystal används uteslutande för fogning transparent glasmosaik, kär det med Starlike® ColorCrystal möjligt att uppnå en fog med “ton i ton” nyans även när det gäller icke-transparenta mosaiker. Detta förbättrar såklart färgen och helhetsbilden av mosaiken. Färgerna som erbjuds för Starlike® ColorCrystal är utformad för att passa ett brett spektrum av olika mosaiknyanser.