KVALITETSCERTIFICAT

ISO 9001-standarden är utvecklad av ISO (internationella organisationen för standardisering) för att fastställa krav för kvalitetsstyrning i en organisation. Med denna certifiering visar en organisation att man är dedikerad till att systematiskt förbättra sin kvalitet. Man tittar på såväl kvalitet i det interna arbetet som kvalitet i kundrelationer och även levererade produkter och tjänster.

  • Atlas Concorde

  • Litokol

  • La Faenza