Byggkeramikrådet

Litokols produkter ingår sedan 1995 i Byggkeramikrådets lista av godkända tätskiktssystem i Sverige. Tätskiktsystemet uppfyller de senaste kraven (Etag 022) i Bilaga B och är godkända för den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet. Litokol erbjuder såklart även andra våtrumssystem utefter kunds önskan. Litokols foliesystem uppfyller även kravet från den 1 juli 2014 på skarvlimning med självhärdande komponenter.

Här kan du ladda ner Byggkeramikrådets monteringsanvisningar.

Här kan du se hela listan.

CERTIfICAT

UNI EN ISO 9001: 2000. ISO 9001-standarden är utvecklad av ISO (internationella organisationen för standardisering) för att fastställa krav för kvalitetsstyrning i en organisation. Med denna certifiering visar en organisation att man är dedikerad till att systematiskt förbättra sin kvalitet. Man tittar på såväl kvalitet i det interna arbetet som kvalitet i kundrelationer och även levererade produkter och tjänster.
Vattentät våtutrymmen (Sverige). Svensk certifiering för Litokols våtrumssystem.
VTT (Finland). Finsk certifiering för Litokols våtrumssystem.
SINTEF (Norge). Norsk certifiering för Litokols våtrumssystem.
UNI EN 12004. Denna europastandard tillämpas på olika typer av lim för keramiska golv- och väggplattor för både inomhus- och utomhusbruk. Standarden är därmed mycket hög på såväl produkterna som arbetsmetoder, appliceringsegenskaper etc.