TILLVERKning

Ordet “keramik” kommer från det grekiska ordet “Keramos,”som betyder “lera” eller rättare sagt “lergods”. Ordet är relaterat till en gammal term som betyder “att bränna” eller “brända saker”. Man kan kort beskriva kakel och klinker som ”bränd lera”.

Lera

Ofta består keramiska plattor av en blandning av olika lertyper. Ibland blandas leran även med andra tillsatser, sand eller kalk för att få fram vissa specifika egenskaper hos materialet. Beroende på lerans färg blir slutprodukten även en viss nyans. Man kan exempelvis använda röd eller vit lera.

Torrpressning

När man tillverkar plattor under torrpressning maler man ner lermassan samt torkar den, så att den bara innehåller några få procents fukt. Efter detta fyller man leran i formar som sedan pressas under ett mycket högt tryck. Dessa plattor krymper nästan ingenting, då mestadels av fukten har lämnat plattan redan innan den pressas. Kakelplattor och granitkeramik tillverkas genom torrpressning.

Våtpressning

Dessa plattor innehåller mer fukt när de formas än de plattor som torrpressas. Dessa plattor krymper därför en aning när de torkar, vilket också gör dem lite mer ojämn. Lermassan pressas genom ett munstycke och formas sedan till en sträng som sedan kapas. Ofta är det två plattor som sitter ihop med baksidorna mot varandra och delas efter bränning.

Bränning

Plattorna bränns i långa ugnar, rullandes igenom olika temperaturer för att successivt kylas av mot slutet av ugnen. Vid ugnens mitt är temperaturen som högst. Ugnarna kan vara 200-250 meter långa och tiden plattorna vandrar genom ugnen under ca 1-2 h. Temperaturen i ugnarna är ca 800-1400 grader, beroende på vilken typ av platta som tillverkas.

Glasyr

Alla plattor glaseras inte, men glaseringen sker efter bränningen och dessa plattor kan även brännas igen, dock i lägre temperatur än den första bränningen. Detta gör att plattan blir slitstark, lätt att torka av och kan ge plattan en viss färg, mönster och glans. Glasyren skyddar även mot smuts, som annars kan tränga sig ner.

Digital print

För att uppnå en specifik yta kan man även använda sig av en digital printer – den senaste tekniken som används vid kakeltillverkning. Man använder de fyra färgerna som används vid vanliga kontorsskrivare – cyan, magenta, gul och svart. Här kan man tillverka högkvalitativa mönster och dekorationer. Exempelvis är många marmor-imitationer tillverkade med en digital printer.