Våra samarbetsfabriker strävar ständigt efter ett så miljömässigt arbetssätt som möjligt. Kakel och klinker är ur ett miljöperspektiv bland de bästa alternativen för golv och väggar, såväl inomhus som utomhus. Ett hållbart material som vanligtvis kan rengöras med endast vatten och du slipper mögelskador. Våra samarbetsfabriker använder sig till stor del av återvunnet material vid tillverkningsprocessen (många ända upp till 98 % återvunnet material) och strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Kvalitet utan kompromiss!


MILJÖCERTIFICAT

ECOLABEL - Detta är EUs officiella miljömärkning sedan 1992 och fungerar på samma sätt som den nordiska Svanen-märkningen. Produkterna granskas noggrant genom hela sin livscykel och måste uppfylla en rad höga miljökrav samt höga krav på kvalitet och funktion. Bland annat måste tillverkningsprocessen ha låg miljöpåverkan, inget material får innehålla cancerogena eller giftiga ämnen, man återvinner vatten och avfall under tillverkningsprocessen.

  • Atlas Concorde – samtliga produkter.

  • La Faenza – samtliga produkter.

ISO 14001 - Miljöcertifieringen ISO 14001 är accepterad av marknaden världen över och innebär att ett företag tar ansvar för miljön och strävar efter en ständig utveckling och förbättring ur ett miljöperspektiv.

  • La Faenza.

EMAS - Står för Eco Management Audit Scheme, och är EUs frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är baserat på miljömärkningen ISO 14001, men innebär dessutom krav på en årlig miljöredovisning bland annat. Detta visar på en målmedvetenhet att förbättra sin miljöeffektivitet genom en mer ansvarsfull användning av luft, vatten, råvaror och energi.

  • La Faenza

LEED - Står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett av världens ledande system för att miljöcertifiera byggnader och fabriker. Kort sagt, det är ett klassificeringssystem för "gröna" byggnader. Man ser bland annat till kriterier som avfallshantering, byggnadens placering, materialval, energianvändning och vattenförbrukning.

  • Atlas Concorde

  • La Faenza